Datasletning 101:

Datasikkerheden i Danmark

Datasikkerheden i Danmark

Selv med indtrædelsen af de nye GDPR-regler halter Danmark faktisk efter, når det kommer til datasikkerheden. En Deloitte-rapport fra 2017 viste, at Danmark er blandt de mest udsatte lande, når det kommer til datasikkerhed. TV2 konkluderede på baggrund af rapporten, at kun Schweitz, Holland og Sydkorea havde dårligere datasikkerhed end Danmark. Det skal selvfølgelig ses i lyset af, at digitaliseringen herhjemme er så udbredt.

En senere Deloitte-rapport kom frem i 2019, hvor en undersøgelse viste, at mange virksomheder i Danmark havde haft brud på IT-sikkerheden, og at endnu flere var i risikozonen. Man fandt, at 39% af små og mellemstore virksomheder havde et utilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau. Rapporten konkluderede, at IT-sikkerheden i danske virksomheder ikke var fulgt med den høje digitaliseringsgrad.

Derudover skrev DR i 2018, at en opgørelse fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd viste, at Danmark havde indtaget førstepladsen som det land i Europa, der indberetter flest brud på datasikkerheden. Kigger man på de nyeste tal fra Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd, er det også det indtryk, man får.

Danmark havde i 2019 5.215 underretninger om brud på persondatasikkerheden. Det skal ses i forhold til det samlede antal i EU på lidt over 89.000. Danmark har således flere end 5 gange så mange underretninger om brud på persondatasikkerheden per borger som et gennemsnitligt EU-land. To bøder er allerede givet i Danmark, som kan sammenlignes med tre i Storbritannien, der har mere end 10 gange så mange borgere og 8 gange så stor en økonomi.

Der tegner sig altså et billede af, at vi har problemer med datasikkerheden i Danmark.

Vores erfaringer viser også, at mange stadig ikke får slettet data på det udtjente IT ordentligt. Det forsøger vi at ændre på.

Kilder:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-02-13-kommuners-datasikkerhed-halter-efter-det-er-bekymrende
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/public-sector/articles/gx-global-defense-outlook.html
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/it-sikkerhed_og_datahaandtering_i_danske_smver.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/penge/danmark-er-dataduks-i-eu-faxe-kommune-har-anmeldt-35-brud-paa-sikkerheden
https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en
https://www.datatilsynet.dk/presse-og-nyheder/nyhedsarkiv/2019/maj/databeskyttelsesforordningen-det-foerste-aar-i-tal/
https://www.enforcementtracker.com/?insights
https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/sletning/
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-88r1.pdf
https://scandic-services.com/wp-content/uploads/2020/01/datatilsynet-vejledning-om-sletning-st3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

Certificeret Datasletning

WhiteCanyon Software

WipeDrive sikker datasletning