GDPR Datasletning

WhiteCanyon™ Software

Scandic Services er eksklusiv distributør

WipeDrive sikker datasletning
WhiteCanyon sikker datasletning
Anmod om en gratis startpakke

GDPR datasletning

Ny EU-lov kræver, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede. Det betyder, at de skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for formålet og behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for de pågældende personoplysninger. Derudover har registrerede i mange tilfælde en ret til sletning. Brud på disse nye regler kan resultere i bøder på helt op til 20.000.000 euro.

Enhver organisation, som behandler personfølsomt data, står på et tidspunkt med IT-hardware som datacenter-diske eller medarbejdercomputere, der skal udskiftes. Her er det ikke nok at trykke på sletknappen med en formatering, og det er heller ikke nok at smide det til skrot. Selv et forsøg på at destruere udstyret er i mange tilfælde ikke nok, da metalstykker stadig kan indeholde data, som kan genskabes. Gratisløsninger for datasletning kan ligeledes ikke garantere, at det ikke kan genskabes.Når det gælder de planlagte tilsyn, har Datatilsynet i 2019 bl.a. valgt at fokusere på følgende temaer:

• Brud på persondatasikkerheden hos offentlige myndigheder og private virksomheder
• Databeskyttelsesrådgiverfunktionen hos kommunerne
• Brug (og genbrug) af data i den kommunale forvaltning
• Aggregering og sammenstilling af data til brug for videresalg hos private virksomheder
• Databehandlere, behandlingssikkerhed og brug af underdatabehandlere
• Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold og sletning
• Sletning af oplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering
• Kontrolforanstaltninger i forhold til medarbejdere – opfylder arbejdsgiver oplysningspligten?

Med WhiteCanyons produkter bliver i GDPR-compliant ift. håndtering af jeres gamle hardware og får et klart og tydeligt bevis på, at jeres udstyr er dataslettet, med garanti for at det ikke kan genskabes. Udstyret kan derefter genbruges eller skrottes efter behov, og I kan pege på produktet som værende markedets højst certificerede. Med andre ord har I således gjort alt, hvad I kan for at sikre jeres brugeres personoplysninger i forbindelse med udskiftning af jeres IT.

Kontakt os

Produkter

Scandic Services som distributør men også som ansvarlig for datasletningen

WipeDrive til sikker og permanent sletning af data fra harddiske

WipeDrive

Rengør din pc ved at slette private data men behold dine programmer

SystemSaver

Et tune-up værktøj designet til at holde computeren sikker og hurtig

SecureClean

Kontroller uafhængigt, at alle data er blevet slettet fra dine diske

VeriDrive

WhiteCanyon™ kunder

Certificeret Datasletning

WhiteCanyon™ Software

WipeDrive sikker datasletning